Dotazník spokojnosti návštevníkov ED Nitra

Využili ste služby Europe Direct Nitra?

Ak ste boli s našimi službami spokojní, prosím  aby ste svoj názor vyjadrili na stránke:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=SK

Odporúčame