Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN – FAO, ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín.“ Pri tejto...
Ide o tradičné podujatie v Nitre pre jej obyvateľov a návštevníkov na začiatku prázdnin a v programovej ponuke si nájdu niečo zaujímavé rôznorodé vekové...
Národné kolo Mladého Európana sa konalo v Prešove 15. júna  a zúčastnili sa ho víťazné družstvá regionálnych kôl.   Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie...
Prvá správa o stave digitálneho desaťročia prináša komplexný prehľad pokroku, ktorý sa dosiahol pri realizácii digitálnej transformácie s cieľom posilniť digitálne suverénnejšiu,...
Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: „Dohoda o pôde pre Európu“. Tieto projekty budú zamerané na obnovu...
Európsky klimatický pakt, ktorý spustila Európska komisia, je súčasťou Európskej zelenej dohody a pomáha EÚ splniť jej cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame