Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
12. júna 2024 sa v Žiline na pôde Žilinskej univerzity (UNIZA) uskutočnilo finále už 19. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan a celoštátne kolo 6. ročníka súťaže Mladý...
Národné kolo Mladého Európana sa konalo v Žiline na Žilinskej univerzite  12. júna 2024 a zúčastnili sa ho víťazné družstvá regionálnych kôl z celého Slovenska od...
​​​​​​​Naša inštitúcia sa aktívne zúčastňuje poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa (CDP) takmer od jej začiatku a nechýbala ani na jej 13. ročníku...
Európska únia vyplatila prostredníctvom modernizačného fondu 2,967 miliardy eur na podporu 39 energetických projektov v 10 členských štátoch EÚ. Tieto investície podporia modernizáciu...
Komisia víta, že Rada schválila 14. balík sankcií voči Rusku. Balík obsahuje nové dôležité energetické opatrenia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a zasahuje proti plavidlám,...
Komisia v rámci jarného balíka európskeho semestra 2024 prijala usmernenia v príslušných oblastiach politiky určené členským štátom s cieľom vybudovať solídne hospodárstvo...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame