Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Dňa 4. apríla 2024 ED Nitra zorganizovalo v spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre prezentáciu o EUrópskom parlamente a eurovoľbách 2024 tentoraz pre seniorov v príjemných...
Dňa 25. marca 2024 zrealizovalo informačné centrum Europe Direct Nitra prezentáciu spojenú s diskusiou o Európskom parlamente a voľbách do EP 2024 pre žiakov 3. ročníka na...
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a informačné centrum Europe Direct Nitra vyhlasujú 19. ročník  súťaže Mladý Európan.  Regionálne kolo organizuje Europe Direct...
Komisia víta konečné prijatie posilnenej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je ďalším míľnikom Európskej zelenej dohody. Týmto právnym predpisom sa...
Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí sériu dialógov o prechode na čistú energiu zameraných na premenu Európy na čisté, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo...
Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a/alebo v odvetví rybolovu a akvakultúry v...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame