Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Ďalšia  zo série prednášok o histórii a fungovaní EÚ v skratke a dezinformáciách a ako s nimi zaobchádzať  sa konala pre študentov 3. a 4....
Prvý decembrový deň bol pre gymnazistov vo Vrábľoch trošku iný, ako napísali vo svojom článku na ich webovej stránke.  Europe Direct Nitra pre žiakov 3. a 4. ročníka...
Ako v dnešnej dobe presýtenia informáciami z médií pomôcť študentom a študentkám rozlišovať medzi pravdou a klamstvom, faktom a názorom? Ako môžeme tieto zručnosti posilňovať...
Európska komisia predložila  balík opatrení, ktoré posilnia práva vyplývajúce z občianstva EÚ v celej Únii. Osoba, ktorá je štátnym príslušníkom krajiny EÚ, požíva...
Komisia navrhla najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy za posledných 20 rokov. Komisia tiež po prvýkrát navrhuje nové pravidlá EÚ...
Predsedníčka von der Leyenová vo svojom vyhlásení predstavila vôbec prvý právny predpis EÚ na obmedzenie emisií metánu v odvetví energetiky, ktorý obsahuje...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame