Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Europe Direct Nitra a hostiteľská organizácia Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), organizujú regionálne kolo 18.ročníka vedomostnej...
V stredu, 15. marca 2023, sme pokračovali v návštevách škôl a v stretnutiach so žiakmi. Tentokrát sme zavítali na ZŠ J. V. Šimku v Žitavanoch. Stretli sme sa so...
13. marca 2023 sme zavítali na ZŠ s MŠ Jarok. Stretli sme sa so žiakmi 7. , 8. a 9. ročníka a rozprávali sa o Európskej únii, o tom ako vznikla, ako funguje, ako pomáha riešiť súčasné...
Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý povedie k úsporám pre spotrebiteľov a podporí ciele Európskej zelenej...
Komisia navrhla spoločné kritériá proti environmentálne klamlivej reklame a zavádzajúcim tvrdeniam týkajúcim sa životného prostredia. Cieľom dnešnému návrhu je zabezpečiť, aby...
Platba sa uskutočnili vďaka tomu, že Slovensko splnilo míľniky a ciele súvisiace s druhou platbou. Slovensko dostalo granty vo výške 709 miliónov EUR vďaka splneniu 14 míľnikov a dvoch...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame