Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
V dňoch 30. 5. a 31. 5. 2023 sme zrealizovali prednášky na Spojenej škole Slančíkovej 2, Nitra a Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS  o Eúrópskej únii, dôvodoch i procese...
Pri príležitosti Dňa Európy (9. máj), sme zorganizovali prednášku spojenú s diskusiou so žiakmi 9. ročníka na ZŠ Topoľová v Nitre. Hovorili sme o histórii, vzniku EÚ, ale aj o...
9. mája 2023 spoločne oslávime európske narodeniny. V deň, kedy si pripomíname vznik Európskej únie, čaká na návštevníkov osláv Dňa Európy akčný program plný príjemnej...
Európska mestská iniciatíva  vyhlásila druhú výzvu na predkladanie návrhov v objeme120 miliónov eurnainovačné projekty. Výzva sa zameriava na projekty, ktoré podnecujú...
Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v rámci svojho príhovoru pri príležitosti desiateho výročia Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie oznámil,...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame