Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Pri príležitosti Dňa Európy (9. máj), sme zorganizovali prednášku spojenú s diskusiou so žiakmi 9. ročníka na ZŠ Topoľová v Nitre. Hovorili sme o histórii, vzniku EÚ, ale aj o...
9. mája 2023 spoločne oslávime európske narodeniny. V deň, kedy si pripomíname vznik Európskej únie, čaká na návštevníkov osláv Dňa Európy akčný program plný príjemnej...
22. apríla 2023 sme sa zúčastnili s naším info - stánkom na  " Včelárskych slávnostiach" v Nitre. Hlavným cieľom podujatia bolo spropagovať včelárstvo, včelie produkty,...
Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády predstavila 23. mája 2023 odbornej a širokej verejnosti Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Národná stratégia počíta s...
Komisia navrhla najambicióznejšiu a najkomplexnejšiu reformu colnej únie EÚ od jej založenia v roku 1968. Colný rámec bude vďaka reforme uspôsobený na ekologickejšiu, digitálnejšiu...
Očakáva sa, že vďaka financovaniu politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027 dôjde k vzniku 1,3 milióna pracovných miest a HDP EÚ sa do konca desaťročia zvýši...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame