ED Nitra Aktivity

Súťaž IZPI o najkrajšie výtvarné dielo 2023

22.08.2023

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN – FAO, ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín.“ Pri tejto...

ED Nitra na Nitra, milá Nitra - Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

06.07.2023

Ide o tradičné podujatie v Nitre pre jej obyvateľov a návštevníkov na začiatku prázdnin a v programovej ponuke si nájdu niečo zaujímavé rôznorodé vekové...

Mladý Európan 2023 - národné kolo

20.06.2023

Národné kolo Mladého Európana sa konalo v Prešove 15. júna  a zúčastnili sa ho víťazné družstvá regionálnych kôl.   Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie...

Happening k „Udržateľnej Nitre“

20.06.2023

V sobotu 17. 6. sme spoločne s ďalšími organizáciami podporili "udržateľnosť Nitry". Svojou "trochou do mlyna" prispelo aj Europe Direct Nitra - pripravilo informačné brožúry a...

Prednáška o EÚ a dezinformáciách na ZŠ Topoľová v Nitre

02.06.2023

Pri príležitosti Dňa Európy (9. máj), sme zorganizovali prednášku spojenú s diskusiou so žiakmi 9. ročníka na ZŠ Topoľová v Nitre. Hovorili sme o histórii, vzniku EÚ, ale aj o...

Odporúčame