Správy z Európskej komisie

Prvá správa o stave digitálneho desaťročia: konajme spoločne, dosiahnime digitálnu transformáciu

28.09.2023

Prvá správa o stave digitálneho desaťročia prináša komplexný prehľad pokroku, ktorý sa dosiahol pri realizácii digitálnej transformácie s cieľom posilniť digitálne suverénnejšiu,...

Komisia investuje 90 miliónov EUR na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

26.09.2023

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: „Dohoda o pôde pre Európu“. Tieto projekty budú zamerané na obnovu...

Výzva na ambasádorov Európskeho klimatického paktu

26.09.2023

Európsky klimatický pakt, ktorý spustila Európska komisia, je súčasťou Európskej zelenej dohody a pomáha EÚ splniť jej cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú...

Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

20.09.2023

Komisia v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt preskúma, ako znížiť byrokraciu, zvýšiť zodpovednosť,...

Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

18.09.2023

Komisia predkladá sériu iniciatív, ktorými reaguje na potreby európskych malých a stredných podnikov (MSP) v súčasnom hospodárskom prostredí. Nové nariadenie o boji proti...

Odporúčame