Správy z Európskej komisie

Smernica o energetickej hospodárnosti budov prijatá s cieľom znížiť účty za energiu a znížiť emisie

12.04.2024

Komisia víta konečné prijatie posilnenej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je ďalším míľnikom Európskej zelenej dohody. Týmto právnym predpisom sa...

Komisia hodnotí dialógy o prechode na čistú energiu s priemyselnými a sociálnymi partnermi EÚ

11.04.2024

Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí sériu dialógov o prechode na čistú energiu zameraných na premenu Európy na čisté, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo...

Komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine

10.04.2024

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a/alebo v odvetví rybolovu a akvakultúry v...

Komisia schválila slovenské opatrenie štátnej pomoci vo výške 267 miliónov eur na podporu nového závodu na výrobu elektrických vozidiel spoločnosti Volvo Cars

10.04.2024

Európska komisia dospela k záveru, že slovenské opatrenie štátnej pomoci vo výške 267 miliónov eur v prospech spoločnosti Volvo Cars je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej...

Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

02.04.2024

Komisia predložila tri iniciatívy na podporu nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s konečným cieľom vytvoriť európsky diplom. Dobrovoľný európsky...

Odporúčame