Správy z Európskej komisie

EÚ zainvestuje rekordných 7 miliárd eur do udržateľnej, bezpečnej a inteligentnej dopravnej infraštruktúry

18.07.2024

Európska komisia vybrala 134 projektov, ktoré získajú viac ako 7 miliárd eur vo forme grantov EÚ z Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Ide o doteraz najväčšiu výzvu v rámci...

Komisia ukladá predbežné vyrovnávacie clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie z Číny

09.07.2024

Deväť mesiacov po začatí antisubvenčného prešetrovania z úradnej moci Európska komisia uložila predbežné vyrovnávacie clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie z...

V druhej správe o stave digitálneho desaťročia sa vyzýva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

09.07.2024

Komisia uverejnila druhú správu o stave digitálneho desaťročia, v ktorej poskytuje komplexný prehľad o pokroku dosiahnutom v úsilí o dosiahnutie digitálnych cieľov a zámerov...

Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

02.07.2024

Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur (bez predbežného financovania) v rámci Mechanizmu na podporu...

Správa o výsledkoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií za rok 2024

28.06.2024

Komisia uverejnila správu o výkonnosti v oblasti vedy, výskumu a inovácií (SRIP) za rok 2024. V posledných dvoch desaťročiach došlo k zvýšeniu investícií EÚ do výskumu a inovácií,...

Odporúčame