Správy z Európskej komisie

Právo na opravu: Komisia zavádza nové práva spotrebiteľov na jednoduché a atraktívne opravy

23.03.2023

Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý povedie k úsporám pre spotrebiteľov a podporí ciele Európskej zelenej...

Ochrana spotrebiteľa: uľahčenie výberu udržateľných výrobkov a služieb a koniec greenwashingu

23.03.2023

Komisia navrhla spoločné kritériá proti environmentálne klamlivej reklame a zavádzajúcim tvrdeniam týkajúcim sa životného prostredia. Cieľom dnešnému návrhu je zabezpečiť, aby...

Komisia vyplatila v rámci Plánu obnovy a odolnosti druhú platbu Slovensku vo výške 709 miliónov EUR

23.03.2023

Platba sa uskutočnili vďaka tomu, že Slovensko splnilo míľniky a ciele súvisiace s druhou platbou. Slovensko dostalo granty vo výške 709 miliónov EUR vďaka splneniu 14 míľnikov a dvoch...

Komisia schválila 151 reformných projektov v členských štátoch na posilnenie ich odolnosti a konkurencieschopnosti

22.03.2023

Komisia schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, navrhovaní a vykonávaní 326...

DiscoverEU: 35 000 mladých ľudí môže získať bezplatný lístok na vlak po Európe

15.03.2023

Komisia začala jarnú výzvu iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35 000 mladých ľudí bezplatný vlakový cestovný poukaz na spoznávanie Európy. Podávanie prihlášok sa začalo...

Odporúčame