ED Nitra Aktivity

Mladý Európan 2023 - národné kolo

Národné kolo Mladého Európana sa konalo v Prešove 15. júna  a zúčastnili sa ho víťazné družstvá regionálnych kôl.
 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.
Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.

Tretie kolo súťaže bolo divácky veľmi zaujímavé. Pozostávalo z prezentácií jednotlivých tímov na jednu z nasledujúcich tém: podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, Európska únia a Ukrajina, Európska zelená dohoda, zmena klímy, zmena biodiverzity, Natura 2000, iniciatíva EÚ Z farmy na stôl, Európska únia a mladí, Ako mi pomohla EÚ: konkrétne príklady využívania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Každý tím si vopred pripravil prezentáciu. Maximálna dĺžka prezentovania projektu bola 5 minút. Presná forma či štruktúra prezentácie nebola stanovená.  To dávalo priestor na vlastné uchopenie témy a vyjadrenie pohľadu a názorov účastníkov súťaže prostredníctvom kreatívnych riešení jednotlivých tímov.
 

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo  Gymnázia Golianova 68 z Nitry v zložení: Dominika Dragúňová, Adam Pápay a  David  Kis pod vedením pani profesorky Mgr. Vlasty Zelenkovej. Tím umiestený na prvom mieste sa spolu s pedagógom zúčastní na informačno-študijnej návšteve inštitúcií Európskej únie v Bruseli. Gratulujeme a tešíme sa na ich dojmy z tejto cesty a na ďalšiu spoluprácu s touto školou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odporúčame