Zastúpenie EK na Slovensku

EdUtajner: Európa hrou

V pondelok 3. apríla 2023 spustí Zastúpenie Európskej komisie na Slovenku vzdelávaciu aktivitu EdUtajner: Európa hrou.

EdUtajner je bielo modrý kontajner so symbolmi Európskeho roka zručností 2023 a žiakom stredných a základných škôl po celom Slovensku prinesie možnosť absolvovať zábavné vyučovacie hodiny, počas ktorých si hravou formou overia svoje vedomosti o Európskej únii a precvičia si aj digitálne zručnosti.

Oficiálne otvorenie EdUtajnera sa uskutoční v pondelok 3. apríla 2023 o 13.00 na Spojenej škole Pankúchova 6 v Bratislave, ktorá je jeho prvou zastávkou.

Odporúčame