ED Nitra Aktivity

Mladý Európan 2024 – regionálne kolo

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a informačné centrum Europe Direct Nitra vyhlasujú 19. ročník  súťaže Mladý Európan.  Regionálne kolo organizuje Europe Direct Nitra 23. 4. 2024.

Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Žilinská univerzita v Žiline.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými témami súťaže tohto ročníka sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen - najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odoslanie  stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, ktoré bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.

Miesto a dátum konania: 23. 4. 2024, Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, Nitra

Projekt je potrebné poslať mailom na [email protected] do  17. apríla 2024.

Prihlášku  odošlite  do 5. 4. 2024 prostredníctvom nasledovného linku:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ME2024_NITRA

 

Štatút a súťažný poriadok:

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčame