ED Nitra Aktivity

Workshop "Byť v pohode"

Workshop s podtitulom „Moja kariéra, ako si správne vybrať ďalšie štúdium/zamestnanie“ sa uskutočnil 14.3.2024. Cieľovou skupinou boli žiaci 3. a 4. ročníka Gymnázia Vráble.

Cieľom workshopu bolo porozumieť čo je wellbeing - životná spokojnosť, ktoré aspekty vplývajú na našu pohodu, ako si pohodu a spokojnosť môžeme vytvárať vlastným úsilím v akejkoľvek fáze nášho života, podpora duševného zdravia mladých ľudí a vytváranie priaznivej klímy v triednom kolektíve rozšírenie  prehľadu o možnostiach vzdelávania pre mladých a európskych programoch pre mládež, podpora zamestnateľnosti. 

Odporúčame