ED Nitra Aktivity

Môj hlas pre Európu

Europe Direct Nitra  vyhlasuje súťaž „Môj hlas pre Európu“  spolu s informačnými  centrami Europe Direct Českej republiky a Europe Direct Slovenskej republiky, Zastúpením Európskej komisie v Českej republike, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Kanceláriami Európskeho parlamentu v Českej republike a  na Slovensku.

Súťaž sa uskutoční na webových sídlach vyhlasovateľa Súťaže, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, prípadne inými mediálnymi prostriedkami.

Doba trvania súťaže:  Súťaž bude prebiehať od 1.2.2024 do 30.4.2024.

Cieľ súťaže:  Cieľom súťaže je prostredníctvom krátkeho videa motivovať občanov Slovenskej republiky k aktívnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Podmienky súťaže: Súťažný tím bude 2 členný, súťažiaci musia dosahovať vek minimálne 18 rokov.

Viac informácií nájdete v Štatúte súťaže.

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčame