ED Nitra Aktivity

Súťaž IZPI o najkrajšie výtvarné dielo 2023 - Predĺžená do 13. 10. 2023

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN – FAO, ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín.“

Pri tejto príležitosti vyhlasuje Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií v spolupráci s informačným centrom EUROPE DIRECT Nitra, Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre národné kolo výtvarnej súťaže pod záštitou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tému:

„Voda je život, voda je potrava. Myslime na všetkých.“

Súťaž je určená deťom a mládeži navštevujúcim školské alebo predškolské zariadenie so
sídlom v SR od 3 do 15 rokov v troch vekových kategóriách:

  • od 3 do 6 rokov ( vrátane),
  • od 7 do 11 rokov (vrátane),
  • od 12 do 15 rokov (vrátane).

Úlohou súťažiacich bude prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť ich
predstavu o dôležitosti vody pre život a našu planétu.

Výtvarné práce môžu účastníci priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Depozitná knižnica FAO
Akademická 4
949 01 Nitra
s označením „ Svetový deň potravín

Termín zaslania súťažného výtvarného diela je do 13. októbra 2023.
Súťaží sa o zaujímavé vecné ceny.
Bližšie informácie sú uvedené v štatúte súťaže.

Dokumenty na stiahnutie

Odporúčame