Brexit

Dohoda o brexite: ako sa vás dotknú nové vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Po intenzívnych rokovaniach sa koncom decembra 2020 uzavrela dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Aj keď sa bude predbežne vykonávať, pred formálnym nadobudnutím platnosti bude ešte musieť byť schválená Parlamentom.

Vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa po brexite a po spomínanej dohode menia. Čo to znamená?

Život a práca vo V. Británii alebo v EÚ

 • Občania EÚ vo Veľkej Británii alebo občania Spojeného kráľovstva v členskom štáte EÚ, ktorí tam už žili pred januárom 2021, môžu naďalej žiť a pracovať tam, kde sú teraz za predpokladu, že sa zaregistrovali a vnútroštátne orgány členských štátov alebo UK im udelili povolenia na usadenie sa.
 • Tým občanom Spojeného kráľovstva, ktorí už nežijú v EÚ, nie je automaticky priznané ich právo žiť a pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ okrem Írskej republiky (keďže Spojené kráľovstvo má s nimi samostatnú dohodu) a môže podliehať obmedzeniam. Nemajú tiež automaticky uznávané kvalifikácie v krajinách EÚ.
 • Občania Spojeného kráľovstva, ktorí chcú z akéhokoľvek dôvodu navštíviť alebo zostať v EÚ viac ako 90 dní, musia spĺňať požiadavky pre vstup a pobyt ľudí z krajín mimo EÚ. To platí aj pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú druhý domov v EÚ.
 • Ľudia z EÚ, ktorí sa chcú presťahovať do Spojeného kráľovstva na dlhodobý pobyt alebo prácu, t.j. na viac ako šesť mesiacov,  budú musieť splniť migračné podmienky stanovené vládou Spojeného kráľovstva vrátane žiadosti o vízum.

Cestovanie

 • Občania Spojeného kráľovstva môžu navštíviť EÚ až na 90 dní v ktoromkoľvek 180-dennom období bez potreby víza.
 • Občania Spojeného kráľovstva však už nemôžu využívať zrýchlené pasové kontroly a colné pruhy EÚ. Musia tiež mať spiatočný lístok a dokázať, že majú dostatok finančných prostriedkov na svoj pobyt. V pase im tiež musí zostávať najmenej šesť mesiacov.
 • Občania EÚ môžu navštíviť Spojené kráľovstvo až na šesť mesiacov bez potreby víz. Občania EÚ budú musieť pri návšteve Spojeného kráľovstva predložiť platný cestovný pas.

Zdravotná starostlivosť

 • Občania EÚ, ktorí sa dočasne zdržiavajú vo Veľkej Británii, stále využívajú pohotovostnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pri pobytoch dlhších ako šesť mesiacov je potrebné zaplatiť príplatok za zdravotnú starostlivosť.
 • Dôchodcovia naďalej využívajú výhody zdravotnej starostlivosti tam, kde žijú.

Erasmus

 • Spojené kráľovstvo sa rozhodlo ukončiť účasť na populárnom výmennom programe Erasmus + a vytvoriť si vlastný výmenný program. Študenti EÚ sa preto už nebudú môcť zúčastňovať výmenných pobytov vo Veľkej Británii.
 • Ľudia zo Severného Írska sa však môžu zúčastňovať aj naďalej.

Obchod s tovarom a službami

 • S touto dohodou nepodlieha tovar vymieňaný medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami EÚ clám ani kvótam.
 • Sú však nové postupy prepravy tovaru do a zo Spojeného kráľovstva, pretože sú zavedené hraničné kontroly dodržiavania pravidiel vnútorného trhu (napríklad hygienické, bezpečnostné, sociálne a environmentálne normy) alebo príslušné právne predpisy Spojeného kráľovstva. To znamená viac byrokracie a ďalšie náklady. Napríklad všetok dovoz do EÚ podlieha colným formalitám, pričom musí tiež spĺňať všetky normy EÚ a  podlieha regulačným kontrolám. To neplatí pre tovar prepravovaný medzi Severným Írskom a EÚ.
 • Pokiaľ ide o služby, britské spoločnosti už nemajú automatické právo ponúkať služby v celej EÚ. Ak chcú naďalej pôsobiť v EÚ, musia sa tu usadiť.

Tlačová správa 

Odporúčame