Brexit

Pripravenosť EÚ na brexit pomáha chrániť nároky občanov na sociálne zabezpečenie

Európska komisia v rámci pripravenosti na brexit a krízových príprav prijala niekoľko opatrení na ochranu občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte.

Zatiaľ čo Európska komisia je naďalej odhodlaná uzavrieť dohodu o vystúpení, je stále možné, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu bez dohody. Keďže mnohí občania EÚ a Spojeného kráľovstva urobili svoje životné rozhodnutia na základe práv súvisiacich s voľným pohybom podľa právnych predpisov EÚ, neriadený odchod môže mať závažné následky na ich životy. S cieľom chrániť práva na sociálne zabezpečenie týkajúce sa situácií pred dátumom vystúpenia Komisia navrhla nariadenie EÚ, ktoré už bolo schválené Európskym parlamentom a Radou. Okrem tohto nariadenia Komisia spolupracovala s 27 členskými štátmi na zabezpečení spoločného prístupu. Konkrétnejšie im odporúčala, aby používali vnútroštátne, jednostranné opatrenia napr. na prenos starobného dôchodku osobám bývajúcim v Spojenom kráľovstve a riešenie prebiehajúcich liečebných postupov. Komisia tiež uverejnila informácie pre občanov o živote, práci a cestovaní v EÚ a Spojenom kráľovstve.

Marianne Thyssenová, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, uviedla: „Neželáme si neriadený odchod, ale pripravujeme sa aj na tento scenár. Milióny občanov EÚ, ktorí pracovali v Spojenom kráľovstve ešte pred jeho vystúpením z EÚ, nestratia svoje dôchodkové práva pri odchode do dôchodku v EÚ. Pacienti by mali mať možnosť dokončiť prebiehajúce lekárske ošetrenie v Spojenom kráľovstve. Nie všetko bude bezproblémové, ale budeme sa snažiť zmierniť negatívny vplyv brexitu bez dohody. Dohoda o vystúpení zostáva najlepším možným výsledkom pre všetkých dotknutých, ale nech je scenár akýkoľvek, pre EÚ budú jej občania na prvom mieste.“

Ďalšie informácie nájdete v tejto sérii prehľadov. Znenie krízového nariadenia je k dispozícii tu:

ZEK na Slovensku, 1.4.2019

Odporúčame