Brexit

Príprava na brexit bez dohody: pripravenosť podnikov z EÚ v colnej oblasti

V súvislosti s rizikom, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody, Európska komisia spúšťa informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH.
Táto kampaň by mala informovať podniky, ktoré chcú aj po 30. marci obchodovať so Spojeným kráľovstvom, o tom, čo musia urobiť, aby bol tento prechod čo najplynulejší.
Na to, aby boli podniky pripravené na scenár bez dohody a mohli pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom, by mali:
•    posúdiť, či majú potrebné technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel, napr. pokiaľ ide o „preferenčné pravidlá pôvodu“,
•    zvážiť získanie rôznych colných povolení a registrácií s cieľom uľahčiť si svoju obchodnú činnosť, ak je Spojené kráľovstvo súčasťou ich dodávateľského reťazca,
•    skontaktovať sa s colným orgánom svojho členského štátu s cieľom získať informácie, aké ďalšie prípravné kroky môžu podniknúť.

Podniky majú k dispozícii širokú škálu materiálov vrátane jednoduchého 5-krokového kontrolného zoznamu, ktorý poskytuje prehľad potrebných opatrení. Materiály ku kampani sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.
 

 

Tlačová správa 18.2.2019, Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Odporúčame