Dianie v EÚ

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády predstavila 23. mája 2023 odbornej a širokej verejnosti Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Národná stratégia počíta s postupným navýšením investícií až na jednu miliardu EUR ročne v roku 2030, zlepšením užívateľskej skúsenosti, nasmerovaním zdrojov k vyššej kvalite a spoločenskému dopadu. Slovensku sa tak podarí posunúť v európskom rebríčku inovačnej výkonnosti o desať priečok, zvýšiť investície do výskumu a vývoja na dve percentá HDP (z toho 1,2 percenta zo súkromných zdrojov) a prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia.

Jej schválením Slovensko splnilo jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Na plnenie stratégie dohliada Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Výskumná a inovačná autorita vyhodnocuje plnenie jednotlivých opatrení formou semaforu.

 Tlačová správa

Odporúčame