Správy z Európskej komisie

Komisia začala vyšetrovanie nesúladu podľa aktu o digitálnych trhoch voči spoločnostiam Alphabet, Apple a Meta

Komisia začala vyšetrovanie nesúladu podľa aktu o digitálnych trhoch (DMA) týkajúce sa pravidiel spoločnosti Alphabet súvisiacich s nasmerovaním používateľov v službe Google Play k vlastným produktom a službám, uprednostňovania vlastných služieb vo vyhľadávaní Google, pravidiel spoločnosti Apple týkajúcich sa nasmerovania používateľov v obchode App Store a obrazoviek s možnosťou výberu pre „model platby alebo súhlasu“ na Safari a Meta. Komisia má podozrenie, že opatrenia, ktoré títo strážcovia prístupu zaviedli, nezabezpečujú účinné plnenie povinností vyplývajúcich z aktu o digitálnych trhoch.

Komisia okrem toho spustila vyšetrovacie kroky v súvislosti s novou štruktúrou poplatkov spoločnosti Apple za alternatívne obchody s aplikáciami ako aj v súvislosti s postupmi určovania poradia spoločnosti Amazon. Komisia napokon nariadila strážcom prístupu, aby uchovávali určité dokumenty na monitorovanie účinného plnenia povinností. Komisia má v úmysle ukončiť vyšetrovanie nesúladu do 12 mesiacov. V prípade, že to bude v nadväznosti na vyšetrovanie opodstatnené, bude Komisia informovať dotknutých strážcov prístupu o predbežných zisteniach a vysvetlí opatrenia, ktoré buď zvažuje sama prijať, alebo ktoré by mal prijať strážca prístupu s cieľom účinne riešiť obavy Komisie.

Tlačová správa

Odporúčame