Správy z Európskej komisie

SOTEU 2023: Komisia zverejňuje prehľad svojej práce a výsledkov za uplynulý rok

Komisia pred prejavom predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie (SOTEU), ktorý sa uskutoční v stredu 13. septembra 2023, zverejnila prehľad svojej práce a dosiahnutých výsledkov za uplynulý rok.

V tejto komplexnej publikácii sa opisujú opatrenia EÚ v reakcii na útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a úsilie o zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív, ako aj pokrok v plnení iných politických priorít Komisie.

Podrobne sa v nej opisujú opatrenia Komisie prijaté na posilnenie prosperity a odolnosti EÚ prostredníctvom nástrojov NextGenerationEU a RePowerEU, na urýchlenie vykonávania Európskej zelenej dohody a realizáciu digitálneho desaťročia Európy.

Obsahuje aj prehľad spolupráce EÚ s partnermi na celom svete (najmä jej obchodnú agendu) a zdôrazňuje iniciatívy prijaté na posilnenie pilierov európskej demokracie a vybudovanie Únie rovnosti.

Všetky najnovšie informácie o správe o stave Únie 2023 možno nájsť na osobitnej webovej stránke SOTEU.

 

Tlačová správa

Odporúčame