Správy z Európskej komisie

EÚ robí zásadné rozhodnutia v prospech žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku toto vyhlásenie. Témou Medzinárodného dňa žien 2023 je „Digitalizácia pre všetkých: inovácia a technológia v prospech rodovej rovnosti“. Presadzovaním digitálnej stratégie a udržateľného rastu sa EÚ snaží zabezpečiť rovnaký prístup žien k nevyužitému potenciálu digitálnych technológií.

Komisia uverejnila Správu o rodovej rovnosti v EÚ na rok 2023, v ktorej aktuálne informuje o krokoch prijatých na splnenie stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025

Komisia začne kampaň na spochybnenie rodových stereotypov, ktorá tvorí dôležitú súčasť uplatňovania stratégie pre rodovú rovnosť

Ako uznanie pozoruhodného pokroku, ktorí dosiahli akademické a výskumné organizácie v rodovej rovnosti, Komisia vyhlási víťazov ceny EÚ pre šampiónov rodovej rovnosti. Mená víťazov budú k dispozícii v online správe. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude vysielať naživo.

Komisia tento rok zverejní aj výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) na podporu rodovej rovnosti vrátane vyváženej účasti žien na hospodárskom a politickom rozhodovaní. 

Tlačová správa

Odporúčame