Správy z Európskej komisie

Medzinárodný deň boja proti korupcii: Ako vnímajú podnikatelia v EÚ a na Slovensku súčasný stav korupcie?

12.12.2019

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti korupcii Európska komisia uverejnila prieskum, v ktorom mapuje postoje európskych podnikateľov ku korupcii v EÚ. Výsledky...

Komisia prijala nový zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť

12.12.2019

Európska komisia dnes aktualizovala zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť, zoznam leteckých spoločností, ktoré nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, a preto podliehajú zákazu...

Nová Európska komisia od 1.12.2019

28.11.2019

Európsky parlament schválil novú Európsku komisiu vedenú Ursulou von der...

Pri vytváraní európskeho vzdelávacieho priestoru zohrávajú rozhodujúcu úlohu učitelia

27.09.2019

Európska komisia dnes pri príležitosti 2. európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019, v ktorom analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej...

Boli zaregistrované tri nové európske iniciatívy občanov

04.07.2019

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje tieto 3 nové európske iniciatívy občanov: Cena uhlíka na boj proti zmene klímy - organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby...

Odporúčame