ED Nitra Aktivity

Workshop Informácie o Európskej únii a dezinformácie

06.12.2023

Ako v dnešnej dobe presýtenia informáciami z médií pomôcť študentom a študentkám rozlišovať medzi pravdou a klamstvom, faktom a názorom? Ako môžeme tieto zručnosti posilňovať...

DVERE DO EURÓPY

27.10.2023

Cieľom podujatia bolo zvýšenie informovanosti študentov SŠ o vzdelávacích príležitostiach v EÚ, službách informačného centra EUROPE DIRECT a EURES, služieb...

Vyhodnotenie súťaže IZPI o najkrajšie výtvarné dielo

19.10.2023

Pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý si Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN-FAO pripomína každoročne 16. októbra, zorganizoval Inštitút znalostného...

Súťaž IZPI o najkrajšie výtvarné dielo 2023 - Predĺžená do 13. 10. 2023

19.10.2023

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN – FAO, ktorej je naša krajina členom, si každoročne 16. októbra pripomína „Svetový deň potravín.“ Pri tejto...

Jazyková súťaž Brána jazykov otvorená

04.10.2023

ED Nitra sa podieľal na organizácii 10. ročníka podujatia BRÁNA JAZYKOV OTVORENÁ, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2023 na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých...

Odporúčame