Správy z Európskej komisie

Prostriedky plánované na programy Interreg s Ruskom a Bieloruskom sa presunú na posilnenie spolupráce s Ukrajinou a Moldavskom

18.08.2023

Európska komisia sa rozhodla presunúť 135 miliónov EUR z nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, pôvodne plánovaného na programy Interreg NEXT na roky 2021 – 2027 s...

Komisia posilňuje ochranu detí pred nebezpečnými hračkami

15.08.2023

Európska komisia navrhla nariadenie o bezpečnosti hračiek, ktorým sa na základe existujúcich pravidiel aktualizujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa...

Misie EÚ na ceste k splneniu ambície do roku 2030 dosiahnuť zelenší a zdravší kontinent

20.07.2023

Závery oznámenia o misiách EÚ v rámci programu Horizont Európa: misie EÚ v rámci programu Horizont Európa podporovali prácu Komisie v oblasti európskej zelenej dohody,...

Presadzovanie práva EÚ: opatrenia Komisie prinášajú občanom a podnikom konkrétne výhody a chránia právny štát

17.07.2023

Európska komisia prijala výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ. Uvádzajú sa v nej opatrenia na presadzovanie práva, ktoré Komisia prijala v roku 2022 s cieľom...

EÚ investuje 3,6 miliardy EUR z príjmov z obchodovania s emisiami do inovačných projektov v oblasti čistých technológií

17.07.2023

Viac než 3,6 miliardy EUR Komisia pridelila 41 veľkým projektom v oblasti čistých technológií, ktoré sa majú financovať z Inovačného fondu EÚ. So zameraním na plán...

Odporúčame