Dianie v EÚ

Európsky vzdelávací priestor sa obohatí o 24 nových európskych univerzít

10.07.2020

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré sa združujú v prospech študentov, učiteľov a spoločností. Zahŕňajú rôzne...

Prieskum o občianstve EÚ a demokracii

10.07.2020

Európska komisia zverejnila nový prieskum Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii. Hlavné zistenia prieskumu o občianstve EÚ a demokracii: Vysoká úroveň informovanosti o...

Letná hospodárska prognóza 2020

08.07.2020

Napriek rýchlej a komplexnej reakcii v príslušných oblastiach politiky na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni postihne tento rok hospodárstvo EÚ  v dôsledku pandémie...

Chránime európskych spotrebiteľov

08.07.2020

Európska komisia zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na trhu alebo tento predaj...

Predsedníctvo Rady EÚ

01.07.2020

Nemecké predsedníctvo Rady EÚ: 1. júla – 31. decembra 2020. Priority nemeckého predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Spoločne za obnovu Európy“. Program predsedníctva sa...

Odporúčame