Dianie v EÚ

Eurobarometer: Európania podporujú energetickú politiku a reakciu EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu

11.07.2023

Z najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v júni 2023, vyplýva že občania EÚ naďalej drvivou väčšinou podporujú energetickú transformáciu...

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

25.05.2023

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády predstavila 23. mája 2023 odbornej a širokej verejnosti Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Národná stratégia počíta s...

Už 19 rokov je Slovensko členom EÚ

28.04.2023

1. mája Slovensko oslávi 19. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Podľa prieskumu realizovaného Zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku súhlasí s členstvom Slovenska...

Slovensko pridáva do Plánu obnovy nové zelené opatrenia v hodnote 403 miliónov EUR

27.04.2023

Vláda SR schválila aktualizáciu plánu obnovy spolu s novou zelenou kapitolou s názvom REPowerEU. Slovensko tak využilo možnosť Európskej komisie zahrnúť túto kapitolu do plánu...

Odporúčame