Dianie v EÚ

Poradný zbor mládeže pre medzinárodné partnerstvá na roky 2023 – 2025

15.08.2023

Deň pred Medzinárodným dňom mládeže (12. augusta) Európska komisia oznámila mená 25 mladých ľudí, ktorí boli vybratí za členov poradného zboru mládeže Európskej únie pre...

Program Erasmus+: 159 vybraných projektov na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania na celom svete

15.08.2023

Európska komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom...

Eurobarometer: väčšina Európanov zastáva názor, že zelená transformácia by mala postupovať rýchlejšie

21.07.2023

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problém. Podiel respondentov, ktorí súhlasia s...

EÚ je zaviazaná plniť ciele udržateľného rozvoja doma aj na celom svete

20.07.2023

Európska únia predložila v Organizácii Spojených národov v New Yorku svoje prvé dobrovoľné preskúmanie plnenia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj: EÚ zdôrazňuje, že je...

Členské štáty zintenzívňujú úsilie v oblasti interoperabilnej digitálnej verejnej správy založenej na hodnotách

20.07.2023

Zo správy o vykonávaní Berlínskeho vyhlásenia o digitálnej verejnej správe založenej na hodnotách z roku 2020 vyplýva, že členské štáty sa zlepšujú v digitálnej gramotnosti a...

Odporúčame