Europe Direct

je celoeurópska informačná sieť, ktorú tvorí viac ako 480 regionálnych informačných stredísk, 400 dokumentačných stredísk, kontaktná on-line a telefónna služba na území Európskej únie. Informačné centrá EUROPE DIRECT zastávajú funkciu sprostredkovateľa medzi EÚ a jej občanmi v regiónoch s cieľom šíriť povedomie a informácie o Európskej únii a aktívne podporovať diskusiu na miestnej a regionálnej úrovni.
Europe Direct Nitra a hostiteľská organizácia Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), organizujú regionálne kolo 18.ročníka vedomostnej...
V stredu, 15. marca 2023, sme pokračovali v návštevách škôl a v stretnutiach so žiakmi. Tentokrát sme zavítali na ZŠ J. V. Šimku v Žitavanoch. Stretli sme sa so...
13. marca 2023 sme zavítali na ZŠ s MŠ Jarok. Stretli sme sa so žiakmi 7. , 8. a 9. ročníka a rozprávali sa o Európskej únii, o tom ako vznikla, ako funguje, ako pomáha riešiť súčasné...
Komisia začala jarnú výzvu iniciatívy DiscoverEU, vďaka ktorej získa 35 000 mladých ľudí bezplatný vlakový cestovný poukaz na spoznávanie Európy. Podávanie prihlášok sa začalo...
V  oznámení Komisie sa stanovujú predbežné fiškálne usmernenia na rok 2024. Fiškálne politiky by sa vo všetkých členských štátoch mali celkovo zamerať na strednodobú...
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku toto vyhlásenie. Témou Medzinárodného...

Služby pre všetkých

Naše služby

Naše služby:

  • Aktuálne informácie o dianí v EÚ.
  • Odpovede na Vaše otázky o EÚ.
  • Pomoc pri hľadaní informácií.
  • Tlačené materiály a brožúrky.
  • Štúdium z knižničného fondu EÚ.
  • Webové stránky s tématikou EÚ.

Odporúčame