Správy z Európskej komisie

Staňte sa členom siete Team EUROPE DIRECT

Zastúpenie Európskej komisie zriaďuje Team EUROPE DIRECT. Jedná sa o sieť nezávislých, inšpiratívnych rečníkov, ktorí sú zdatní tak v témach EÚ, ako aj v komunikácii, vrátane prístupov participatívnej demokracie, ktorí dokážu sprostredkovať činnosti a pridanú hodnotu EÚ širokému publiku a zároveň posúdiť a zhromaždiť spätnú väzbu s cieľom podnietiť verejnú diskusiu o Európskej únii.

Koho hľadáme?

Aká je úloha člena Team EUROPE DIRECT?

Ak Vás táto ponuka oslovila, venujte pár chvíľ svojho času a všetky odpovede nájdete na tejto webovej stránke: https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/stante-sa-clenom-siete-team-europe-direct-2023-09-06_sk

Pre doplňujúce otázky, prosím píšte na: [email protected]

Odporúčame