Stránky o EÚ

Linky na webové stránky o Európskej únii

Euractiv -  https://euractiv.sk/

Oficiálna webová lokalita Európskej únie v slovenskom jazyku - https://europa.eu/european-union/index_sk

Poradenský servis pre občanov EÚ o vašich právach -https://europa.eu/youreurope/advice/index_sk.htm

Právo Európskej únie -https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

Odporúčame