Zastúpenie EK na Slovensku

Pozvánka - REPower Slovensko: Ako budú vyzerať naše budovy po roku 2026?

Pozývame vás na panelovú diskusiu zo série Think Tank Európa s názvom

„REPower Slovensko: Ako budú vyzerať naše budovy po roku 2026?”,

ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s platformou Budovy pre budúcnosť a Národnou implementačnou a koordinačnou agentúrou na Úrade vlády SR.

Diskusia sa uskutoční v piatok, 24. júna 2022, v čase 09:00 - 10:30 v priestoroch Európskeho informačného centra (Palisády 29), a budete ju môcť sledovať aj online na Facebooku prostredníctvom FB udalosti, alebo na FB profiloch Zastúpenia EK v SR, platformy Budovy pre budúcnosť alebo Plánu obnovy a odolnosti SR.

Program diskusie:

  • Otvorenie a úvodné slovo vedúceho Zastúpenia EK v SR Vladimíra Šuchu 
  • Panelová diskusia v zložení:
  • Ľudmila Majláthová, ekonomická radkyňa, Zastúpenie EK v SR
  • Michal Kiča, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Lívia Vašáková, generálna riaditeľka, Národná implementačná a koordinačná autorita na Úrade vlády SR
  • Peter Robl, predseda Správnej rady, Budovy pre budúcnosť 

Moderuje Eva Mihočková.

V prípade záujmu o účasť (online, alebo fyzickú) sa, prosím, registrujte prostredníctvom registračného formulára. Fyzická účasť na podujatí je z kapacitných dôvodov obmedzená a bude Vám potvrdená organizátorom. Do diskusie sa budete môcť zapojiť prostredníctvom Sli.do - #REPowerBudovy.

Odporúčame