ED Nitra Aktivity

Podpora kros-sektorálneho sieťovania v Nitre

Europe  Direct Nitra sa zúčastnilo  koncom mája v nitrianskej Synagóge stretnutia s regionálnymi občianskymi združeniami a vzdelávacími inštitúciami na podnet a pozvanie organizácií združených v Platforme pre demokraciu.  Takéto malé Human fórum zorganizovali vo viacerých regiónoch Slovenska s cieľom sieťovania a debát o význame občianskej spoločnosti na lokálnej úrovni, jej štruktúry a fungovania. V programe bola zaradená aj prednáška o Občianskej spoločnosti, jej definíciach a úlohách v podaní sociológa Michala Šimečku a vystúpila aj pani Lucia Lacika z Úradu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť o otvorenom vládnutí.  Zástupkyňa ED Nitra sa zapojila do diskusie k téme Európskych hodnôt a vzdelávania a predstavila v krátkosti činnosť centra v tejto oblasti. 
Toto podujatie bolo  skvelou možnosťou sieťovania k spolupráci v regiónoch v zmysle európskych hodnôt. Z týchto regionálnych podujatí budú pripravené v spolupráci so študentami scenáristiky a dokumentaristiky Akadémie umení krátke filmové dokumenty, ktoré budú odprezentované v novembri na medzinárodnej konferencii HUMAN FORUM v Banskej Bystrici.  Cieľom je okrem networkingu aj promovanie prínosu 20 rokov členstva SR v EÚ a mobilizácia voličov do európskych volieb.
Europe Direct Nitra nadviazalo kontakty s prítomnými  združeniami a zástupcami inštitúcií ako Hidepark – komunitným centrom, s Centrom dobrovoľníctva, Stormom, Slovenskou  poľnohospodárskou  univerzitou -  Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá je zapojená do medzinárodného projektu HORIZONT a má záujem spolupracovať na prepájaní akademického sektora s občianskou spoločnosťou.

ED Nitra

Odporúčame