Brexit

EÚ je pripravená podporiť európskych poľnohospodárov v možnom scenári brexitu bez dohody

Zatiaľ čo dohoda o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom stále zostáva najlepším možným výsledkom, EÚ je v oblasti poľnohospodárstva pripravená aj na možný scenár neriadeného odchodu.

EÚ sa naďalej zameriava na ochranu poľnohospodárstva a záujmov svojich občanov. Spoločná poľnohospodárska politika má existujúce nástroje, ktoré možno aktivovať v prípade narušenia trhu a ktoré môžu fungovať ako bezpečnostné siete. Sú to napríklad verejná intervencia, schéma pomoci na súkromné skladovanie, predchádzanie krízam alebo riadenie rizík.

Európska komisia už v minulosti takéto opatrenia, ako aj štátnu pomoc, použila napríklad v období rokov 2014 – 16, a to s cieľom riešiť nerovnováhu na trhu a tiež pomôcť poľnohospodárom v prípade krátkodobých ťažkostí s peňažným tokom. Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan uviedol: „Dnes hovoríme o scenári bez dohody a v takom prípade môžeme s istotou povedať, že dôjde k významnému narušeniu určitých častí poľnohospodárskeho trhu. S dôverou v tieto vedomosti sme dospeli k záveru, že Európska komisia má právnu povinnosť zasiahnuť a aj tak urobí. Včasný zásah má výhodu v tom, že nielenže poskytuje poľnohospodárom podporu, ale zároveň dáva trhu istotu, že Komisia prijme  záväzok v súvislosti s agropotravinárskym sektorom. Rád by som Vám pripomenul, že Komisia má značné skúsenosti so zavádzaním opatrení na podporu trhu v prípadoch výrazného narušenia trhu.“

Komisia tiež vo svojej databáze o prístupe na trh uverejnila podrobné informácie o pravidlách, ktoré by Spojené kráľovstvo uplatňovalo na svoj dovoz z EÚ v prípade brexitu bez dohody. Vychádza z informácií, ktoré verejne sprístupnili orgány Spojeného kráľovstva. Databáza obsahuje informácie pre 121 krajín a v súčasnosti poskytuje aj rovnakú úroveň informácií o vývoze do Spojeného kráľovstva ako v prípade všetkých ostatných obchodných partnerov EÚ, napríklad USA alebo Číny.

Podrobnosti o agropotravinárskom obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

ZEK na Slovensku, 5.4. 2019

Odporúčame