Správy z Európskej komisie

Komisia bude financovať projekty na posilnenie boja proti korupcii v EÚ a v zahraničí

Európska komisia sprístupnila 3 milióny eur v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) na projekty na posilnenie predchádzania korupcii a boja proti nej.

Výzva na predkladanie návrhov posilní opatrenia proti korupcii a podporí protikorupčnú činnosť členských štátov, kandidátskych krajín a iných zainteresovaných strán. Je otvorená verejným inštitúciám, ziskovým a neziskovým organizáciám a medzinárodným organizáciám.

Táto iniciatíva nadväzuje na prácu vykonanú počas mandátu súčasnej Komisie na posilnenie predchádzania korupcii a boja proti nej. V máji 2023 Komisia prijala balík protikorupčných opatrení vrátane návrhu smernice o boji proti korupcii a oznámenia o boji proti korupcii. Navrhované pravidlá si vyžadujú kriminalizáciu všetkých foriem korupcie vrátane úplatkárstva, sprenevery, obchodovania s vplyvom, zneužívania moci, marenia spravodlivosti a nezákonného obohacovania. Zahŕňa povinnosti jednotlivcov aj spoločností, čím sa zabezpečuje vyvodenie zodpovednosti pre všetkých.

Výzva na predkladanie návrhov je uverejnená online.

 

Odporúčame