Správy z Európskej komisie

Komisia objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

Komisia prijala oznámenie, v ktorom objasňuje využívanie vyššej moci a mimoriadnych okolností v odvetví poľnohospodárstva EÚ v prípade nepredvídateľných a extrémnych poveternostných javov. Objasnením právneho výkladu tohto pojmu sa Komisia snaží poskytnúť dotknutým poľnohospodárom istotu, pokiaľ ide o ich platby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zároveň zabezpečiť jednotné uplatňovanie zo strany vnútroštátnych správnych orgánov v celej Únii. 

Toto oznámenie je súčasťou balíka opatrení na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov v EÚ. Touto koncepciou sa zabezpečuje, že poľnohospodárom, ktorí nemôžu splniť všetky svoje požiadavky SPP v dôsledku výnimočných a nepredvídateľných udalostí mimo ich kontroly (ako sú veľké suchá alebo záplavy), nestratiť podporu v rámci SPP. 

O uplatňovaní tejto koncepcie rozhodujú členské štáty na základe relevantných dôkazov a s ohľadom na poľnohospodárske právo Únie.

Tlačová správa

 

Odporúčame