Správy z Európskej komisie

Komisia podporí 170 nových projektov v rámci Nástroja technickej podpory

Komisia vybrala nové kolo 170 projektov v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom podporiť členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní 307 reforiem v roku 2024, čím sa posilní konkurencieschopnosť, odolnosť a modernizácia členských štátov.

Tieto reformy sa budú týkať širokej škály oblastí, ktoré majú vplyv na životy občanov v EÚ, od využívania umelej inteligencie v podnikoch a vo verejnej správe, vykonávania Priemyselného plánu Zelenej dohody a iných reforiem, ktoré majú zásadný význam pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvo, cez podporu rodovej rovnosti a boj proti úniku mozgov až po poskytovanie služieb starostlivosti o duševné zdravie mladým ľuďom a deťom.

Tlačová správa

Odporúčame