Správy z Európskej komisie

Propagácia agropotravinárskych výrobkov v EÚ a mimo nej

Európska komisia vyčlení v roku 2024 celkom 185,9 milióna EUR na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. 

Sumy, ktoré sú k dispozícii na kampane vybrané v roku 2024, sú rozdelené medzi propagáciu na vnútornom trhu EÚ (81,3 milióna EUR) a propagáciu v tretích krajinách (85,1 milióna EUR). Mimo EÚ sa za hlavné ciele v oblasti propagácie považujú krajiny a regióny s vysokým potenciálom rastu. Patria medzi ne Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur a Severná Amerika. Jedným z hlavných vývozných trhov pre agropotravinové výrobky EÚ zostáva Spojené kráľovstvo, kam smeruje 20 % vývozu EÚ27.

Tlačová správa

Odporúčame