Správy z Európskej komisie

Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 70 miliónov EUR na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 70 miliónov EUR na pomoc v oblasti spracovávania dobytka a výroby potravín a nápojov v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové na urýchlenie zelenej transformácie a zníženie palivovej závislosti od Ruska.

V rámci schémy bude mať pomoc formu zníženia príspevku na sociálne zabezpečenie, ktorý by inak museli zamestnávatelia platiť za obdobie od augusta 2023 do januára 2024. Oprávnení príjemcovia budú mať v zásade nárok na pomoc vo výške 700 eur na zamestnanca mesačne. Účelom schémy je podporiť spoločnosti pôsobiace v odvetví spracovania hovädzieho dobytka, potravín a nápojov, ktoré v súčasnosti čelia nedostatku likvidity v dôsledku zvýšenia nákladov okrem iného na elektrinu, krmivo pre zvieratá, hnojivá a zúrodňujúce látky.

Odporúčame