Správy z Európskej komisie

Colná reforma EÚ

Komisia navrhla najambicióznejšiu a najkomplexnejšiu reformu colnej únie EÚ od jej založenia v roku 1968.

Colný rámec bude vďaka reforme uspôsobený na ekologickejšiu, digitálnejšiu éru. Jednotný trh bude bezpečnejší a konkurencieschopnejší, pre obchodníkov sa zjednodušia a zefektívnia požiadavky na oznamovanie colných informácií. Reforma tak pomáha plniť cieľ predsedníčky von der Leyenovej znížiť takéto zaťaženie o 25 % bez toho, aby to ohrozilo súvisiace politické ciele.

Nový Colný orgán EÚ bude dohliadať na colné dátové centrum EÚ, ktoré bude akýmsi motorom nového systému. Toto dátové centrum časom nahradí existujúcu colnú IT infraštruktúru v členských štátoch EÚ, ktoré tak ušetria prevádzkové náklady vo výške až dvoch miliárd EUR ročne. Nový orgán takisto pomôže zdokonaliť prístup EÚ k riadeniu rizík a colným kontrolám.

Tlačová správa

Odporúčame